Czym jest franczyza NobleProg?

Q: Kim jesteśmy?

NobleProg to międzynarodowa franczyza szkoleniowa, oprócz szkoleń NobleProg dostarcza również konsultacje.

Q: Jakiego rodzaju szkolenia i konsultacje dostarcza NobleProg?

Mamy setki kursów w wielu dziedzinach. Krótko mówiąc można wyróżnić trzy główne gałęzie szkoleń i konsultacji:

  1. Sztuczna Inteligencja
  2. Zarządzanie
  3. Information Technology
  4. Nauki stosowane

Q: Kim są klienci NobleProg?

Głównie specjaliści zatrudnieni przez instytucje międzynarodowe, zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym.
Na przykład: Apple Inc, CERN, HSBC, University of Oxford, European Space Agency, Microsoft, eBay, Ernst and Young, Oracle, itp...

Q: Gdzie znajduje się siedziba NobleProg?

Posiadamy cztery siedziby o równym statusie:

  • Warszawa, Polska
  • Londyn, United Kingdom
  • Nowy York, Stany Zjednoczone
  • Pekin, Chiny