Proces rekrutacyjny Franczyzobiorców

 

Jakie są kroki potrzebne by zostać franczyzobiorcą?

 

 1. Rozmowa wstępna (Umów rozmowę telefonicznąPytania do potencjalnego Franczyzobiorcy)
 2. Due diligence
  • Dwie referencje: od współpracowników, pracodawców czy partnerów biznesowych
  • Historia zatrudnienia, może być w formie CV
  • Historia kredytowa
  • Wyciąg bankowy pokazujący niezbędne środki do założenia firmy bądź inny dowolny dokument udowadniający kwalifikowalność do założenia franczyzy
 3. Podpisanie umowy
 4. Franczyzobiorca opłaca wszelkie zobowiązania finansowe
 5. Wstępny trening podczas, którego
  • zakładane są potrzebne konta mailowe, systemowe itp.
  • przedstawione są wszelkie funkcjonalności systemu
  • wytłumaczony jest Podręcznik Franczyzobiorcy
  • wytłumaczone są wszystkie procesy i case studies

Inne źródła informacji